နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ICJသို့ သွားရောက်ပြီး ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ စွဲဆိုချက်အား ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်