မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းလေးခုမှ ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများပေးအပ်