ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လှူဒါန်းသော ရေဒီယိုများအား ပြည်သူလူထုလက်ဝယ်အရောက် ဖြန့်ဝေပေး လျက်ရှိ