ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် ဂွမြို့ရှိ ချင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ရဟိုင်ဖျားကျေးရွာနှင့် ပေါက်တူးကွင်း ကျေးရွာတို့ရှိ ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ