မြောက်ဦးမြို့နယ်၌ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အထောက်အကူပြု အပ်ချုပ်စက် သင်တန်းဖွင့်လှစ်