မောင်တောမြို့နယ်၌ နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင် တန်းကျောင်းတွင် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကျင်းပ