ရေလမ်းကြောင်း ခရီးသွားပြည်သူများအား (Life Jacket) အသက်ကယ်ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ရေးစည်းရုံးခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေ