ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသည့် သတင်းအမှားများ ပြန့်နှံ့ လျက်ရှိ၍ သတိရှိကြရန် လိုအပ်ကြောင်း အယ်ဂျာဇီးယား ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့