ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအား ထောက်ပံ့ရန် မလေးရှားနိုင်ငံ NGOs များ၏ ထောက်ပံ့ရေးရေယာဉ်များ စေလွှတ်မည့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်