သောက်သုံးရေ အခက်အခဲဖြစ်နေသော မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များသို့ သောက်သုံးရေ သွားရောက်လှူဒါန်း